maturitní otázky, seminárky a referáty


Biologie - Hormonální regulace lidského organismu

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

- regulace lidského organismu :

            1) nervová - působí rychle, po dobu trvání podnětu

            2) imunitní

            3) látková = hormonální (starší než nervová)

 

- hormonální soustava = soustava žláz s vnitřní sekrecí (endokrinních žláz)

- věda = endokrinologie

- působení zprostředkováno biologicky aktivními látkami = HORMONY

     - působí pomaleji, v malé koncentraci a dlouhodobě, v širší oblasti

     - vylučovány do krve a roznášeny k cílovým tkáním - zde se váží na receptory

       (vazba některých hormonů na receptory vede k předání signálu do buňky prostřednictvím další      

        látky = druhý posel - např. c-AMP = cyklický adenosinmonofosfát)

 

- fce - ovlivňuje metabolismus, hospod. s vodou, min.l.

         - zajišťuje růst a rozmnožování

         - pomáhá udržovat homeostázu     

 

- tkáňové - vylučovány tkáněmi s jinou specifickou funkcí

                        - somatomedin - vylučován játry

                        - gastrointestiální hormony - vylučovány v trávicím traktu

                        - libereliny, statiny, serotonin, endorfiny - v mozku

 

  žlázové - vylučovány žlázami s vnitřní sekrecí (= endokrinní žlázy)

                         - podle složení : fenolické

                                                    steroidní

                                                    bílkovinné = peptidické

 

 

A) BÍLKOVINNÉ HORMONY

~  hypofýza (= podvěsek mozkový)

 

   - drobný orgán uložen v tureckém sedle v lebce

   - připevněný stopkou k hypotalamu (část mezimozku), se kterým vytváří hypothalamo -       

      hypofyzární komplex => úzké sepětí nervového a hormonálního řízení

   - nadřazená žláza

   - 2 laloky lišící se původem i funkcí :

 

   adenohypofýza = přední lalok hypofýzy

- vznik ze zadní stěny jícnu, spojena cévní cestou s hypotalamem

- somatotropin (STH, růstový hormon)

            - stimuluje syntézu bílkovin, tuků a růst dlouhých kostí v epifýzách a tím i růst těla

            - poruchy z nadbytku : gigantismus = nadměrný vzrůst (v mládí)

                                                akromegalie = růst měkkých částí těla (nos, brada)

            - poruchy z nedostatku : nanismus = trpasličí vzrůst

 

        - prolaktin - stimuluje růst mléčné žlázy a po porodu podporuje tvorbu mateř. mléka (laktace)

 

 - tropní hormony - působí na podřízené žlázy

 

            1) thyreotropin (THS) - stimuluje činnost štítné žlázy

            2) kortikotropin (ACTH) - stimuluje činnost kůry nadledvin (vyluč. kortizolu)

            3) gonádotropní h. - stimulují činnost pohlavních žláz

 

                        - folitropin (FSH) - u      - růst folikulů, tvorbu estrogenu

                                                      - u      - vyvolává spermatogenezi (rozmn. pohl.b.)

 

                        - lutropin (LH) - u       - ve zralých folikulech vyvolává ovulaci, tvorbu žlutého                                                                            tělíska, které produkuje progesteron a estrogeny

                                                  - u       - působí na buňky varlete, které prokukují testosteron

 

            - činnost adenohypofýzy je řízena z hypotalamu látkově prostřednictvím regulačních                      hormonů (tvoří se neurosekretorickými buňkami hypotalamu) - přenášeny krev. cestami

            - regulace činnosti hypofýzy je příkladem složitější regulace negativní zpětné vazby

 

   neurohypofýza = zadní lalok hypofýzy

     - vznik v zárodeč. vývoji jako vychlípenina třetí mozkové komory

     - hormony se zde netvoří, tvoří se v hypotalamu a sem putují cytoplazmou nerv. vláken

 

     - antidiuretický h. (ADH, vazopresin)

            - ovlivňuje zpětné vstřebávání vody v nefronech ledvin

            - působí na principu zpětné vazby

            - porucha z nedostatku : “žíznivka” - až 200 litrů moči denně

 

     - oxytocin  - podněcuje stahy hl.svalů dělohy na konci těhotenství a urychluje tak porod

                        - informace o stazích dělohy při porodu vyvolané oxytocinem vedeny nerv. dráhou                           do hypotalamu => vylučováno více oxytocinu vylučováno => porod

                        - podporuje stahy svalů vývodů mléč. žláz

 

~  šišinka = epifýza

        - 1 cm dlouhý výběžek mezimozku, ne moc prozkoumaná

      - melatonin - řídí biorytmus, vytváří se hlavně v noci, zpomaluje stárnutí, tlumí bolesti hlavy

 

~  slinivka břišní = pankreas

      - žláza exokrinní - produkce enzymů - vylučování do dvanáctníku

                  endokrinní - hormony - tvorba v Langerhansových ostrůvcích (rozptýlené buňky)

                                                     - působí na principu zpětné vazby

      - inzulín

            - snižuje hladinu glukózy v krvi (normál. 4,5-6,5 mmol/l)

            - porucha z nedostatku : cukrovka (glukóza nevstupuje do buněk, ale vylučuje se močí)

            - mírná cukrovka - dieta, těžší forma - injekce inzulínu (ne ústy - rozkládá tráv. enzymy)

            - zvýšená hl. glukózy v krvi => glykosylaci tělních bílk. => poruchy cév, sítnice oka,

              ledviny

 

     - glukagon  - zvyšuje hladinu glukózy v krvi

                        - zásoby v játrech

 

~  příštitná tělíska

      - 4 malé útvary na zadní straně obou laloků štítné žlázy

      - parathormon

            - reguluje hladinu Ca v krvi - princip negativní zpětné vazby (receptory příštítných tělísek                                                podávají informace o hladině Ca v krvi)

            - z nedostatku - zvýšená nervosvalová dráždivost, popř. až  křečové záškuby svalstva

 

~ štítná žláza

      - 2 laloky uložené po obou stranách štítné chrupavky hrtanu - spojeny do tvaru H

      - kalcitonin - snižuje hladinu Ca v krvi

 

B) FENOLICKÉ HORMONY

 

~ štítná žláza

 

    - tyroxin, trijodtyronin

- obsahují vázaný jód - vychytává ho z krve

- ovlivňují metabolismus a duševní činnost, zvyšují účinnost adrenalinu

 

- snížená funkce štítné žlázy (hypotyreóza)

     - snížení metab., těl. teploty, frekvence tepu a dechu, hrubý hlas, pomalá řeč a myšlení         - choroby : myxedém - tloustnutí, ochabuje duševní činnost

                       kreténismus - psychické a fyzické zaostávání

 

- zvýšená funkce štítné žlázy (hypertyreóza)

     - zvýšení metab., hubnutí, zvýšená chuť k jídlu, pocení, zrychlený tep, zvýšená dráždivost         nerv. soustavy, emocionální labilita

      - choroby : Basedowova choroba - vystouplé oči z důlků (exoftalmus)

                         struma (vole) - zvětšení štítné žlázy z nedostatku i přebytku I2

 

~ nadledviny

 

   - párové žlázy při horním pólu ledvin

   - hormony zajišťují normální funkci organismu, vylučování roste se stresem

   - 2 části lišící se původem, stavbou i funkcí :

 

dřeň nadledvin

            - vznik z ektodermu, buňky původem patří do nervové soustavy

            - vylučování hormonů řízeno nervovou cestou (sympatikem)

            - hormony působící na řadu orgánů (kardiovask. systém, CNS, hl. sval. útrobních orgánů)

 

            adrenalin - vylučován při fyz. a psych. zátěži, stimuluje vyšší srdeční činnost,

                                způsobuje rozšíření cév v kosterních svalech a zúžení ve střevech

                             - zvyšuje štěp. glykogenu v játrech a svalech a tuků v tuk. tkáni na glukózu a MK

                             - funguje jako mediátor nervosvalové soustavy

 

            noradrenalin

 

C) STEROIDNÍ HORMONY

 

   kůra nadledvin

- vznik z mezodermu

- vylučování řízeno hormonální cestou (kortikotropinem z adenohypofýzy)

- 2 druhy hormonů kortikoidů (kůra = kortex) :

 

            Glukokortikoidy

                        - kortisol - přispívá k udržování hladiny glukózy v krvi 

                                         - léčebný účinek při léčbě zánětů, ve vyšších dávkách však snižuje                                             aktivitu imunit. systému (využití při transplantacích)

                              

            Mineralortikoidy

                        - aldosteron - hospodaří s min. látkami a vodou - zvyšuje zpětné vstřebávání Na+ v                                              ledvinách, sekreci iontů K+ a vstřebávání vody

                       

                 - při hyperfunkci žlázy se tvoří v malém množství pohl. hormony androgeny (     ) a                            estrogeny (    ), normálně bezvýznamné

 

~ pohlavní žlázy (gonády)

     - řízeny hormonálně gonádotropním hormonem z adenohypofýzy

 

vaječníky (ovaria)

            - párové orgány velikosti vlaš. ořechu, uloženy ve spodní části dutiny břišní

            - fce - produkují zralá vajíčka

                        syntetizují a uvolňují pohl. hormony (gynekogeny)

                 - 2 druhy hormonů působící na principu zpětné vazby

 

         Estrogeny

- estradiol - vylučovány Graafovým folikulem

- ovlivňuje růst a vývoj pohl. orgánů, vytváření sekund. pohl. znaků

- podmiňuje ženský typ jednání včetně sexuálního, psychiku

- řídí 1. fázi menstruačního cyklu

 

            Gestageny

- progesteron - vylučován žlutým tělískem

                                        - podmiňuje úpravu sliznic dělohy k nidaci vajíčka

                                        - udržuje žluté tělísko ve vaječnících

                                        - těhot. - podpor. růst mléč. žl., zabraňuje další ovulaci, tlumí stahy dělohy

 

                - testosteron - v nepatrné míře

 

            varlata (testes)

                 - v šourku, 4-5 cm dlouhá, 2-3 cm široká

                 - fce - produkují spermie

                            syntetizují a uvolňují pohl. hormony (androgeny)

                 - fungují na principu zpětné vazby

                                                                        

                 - testosteron - ovlivňuje růst a vývoj pohl. orgánů a sex. pohl. znaků celého těla

                                       - navozuje typicky mužské chování

                                       - provokuje rozvoj svalové hmoty (součást anabolik)

                 - malé množství ženských hormonů

 

~ placenta (plodový koláč)

      - v těhotenství progesteron a estrageny

      - choriogonadotropin - bílk. hormon - udržuje v činnosti žluté tělísko ve vaječníku

 

~ brzlík (thymus)

      - na hrudní kosti

     - brzdí činnost pohl. žláz v dětství

     - imunitní funkce - dozrávání lymfocytů T