maturitní otázky, seminárky a referáty


Biologie - Eukaryotická buňka

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

velikost - mezi 10 - 100  m

tvar - oválný, kulovitý, cylindrický, laločnatý, hvězdicovitý

 

Ž - nemá - plastidy

                 bun. stěnu

                 vakuoly (výjimka - potravní )

   - hodně mitochondrií (potřeba en. ), ER (potřeba bílkovin)

   - zásobní látkou - glykogen

H - nemá plastidy

    - v bun. st. - chytin

    - zás. l. - oleje, někdy glykogen

 

buněčné jádro (nucleus, karyon)

            - všechny buňky (x vysoce specializované - červené krvinky)

            - většinou jedno => monoenergidní b. , někdy více => polyenergidní (nálevníci)

            - tvar - nejčastěji kulovitý, oválný

            - stavba - největší organela, tvoří asi 10% objemu

                          - na povrchu - jad. membrána (karyolema) - dvě vrstvy - mezi nimi                                                                                                                        perinukleární prostor

                                                                        - vnější mem. ve styku s ER                                      

                                                                        - jaredné póry 

                          - unitř - jad. šťáva = karyoplazma

            - chromatin - tvoří většinu jádra

                                - jeho základem - nukleozómy - tvořeny DNA a bílkovinami (histony)

                                                            (necelé 2 otáčky DNA okolo 8 molekul bílkovin)

            - funkce - genetická - přenos gen. informace z mateřské b. na dceřinou = replikace

                                             (gen. informace je zapsána pořadím nukleotidů v DNA)

                           - metabolická - anabolické procesy (syntéza RNA, enzymy, ATP, ...)

 

jadérko (nucleolus)

            - v jaderné šťávě , 1 - 2

            - shluk zrnek bohatých na RNA , bílkoviny

            - není ohraničeno membránou

            - funkce - podílí se na syntéze některých bílkovin

                           - zde produkce r-RNA, vznik cytopl. ribozomů

 

Golgiho aparát

            - stavba - soubor srpkovitých váčků - propojeny kanálky a vlákny

                          - soubor 6 až 30 plochých váčků = diktyozóm

            - u R se váčky odškrcují => podíl na bun. st.

            - funkce - úprava produktů ER - zahušťuje je (přebytečná voda ven z buňky)

                           - zajišťuje exocytózu

            - odškrcováním => lyzozómy, cytozómy

 

endoplazmatické retikulum

            - soustava zploštělých váčků a kanálků

            - napojeno na perinukleární prostor

            --- drsné - jednotlivě nebo v řetízkových útvarech, syntéza bílkovin

                 hladké - syntéza lipidů a polysacharidů

            - přeprava různých látek v buňce transport. váčky odškrcovanými na okrajích

 

ribozómy

            - stavba - r-RNA, bílkoviny

                          - 2 podjednotky - velká, malá - tvořeny v jadérku, v cytop. spojeny atomem Mg

            - funkce - syntéza bílkovin                       

 

mitochondrie

            - stavba - na povrchu 2 biomembrány - vnější - hladká

                                                                        - vnitřní - vychlípeniny dovnitř = kristy

                          - uvnitř - hmota = matrix

            - vlastní DNA a proteosyntetický aparát => semiautonomní organela

            - fce - oxidace a fosforylace živin

                     - získaná en. ukládána do ATP

                     - na vnitřní mem. - enzymy tvorby ATP, probíhá zde dýchací řetězec

                     - v matrix - cyklus kys. citronové, katabolismus MK

 

plastidy

            - semiautonomní organela

            - rozdělení - 1. chloroplasty - převaha chlorofylu - překrývá xantofyly, karoteny

                                                                        (rozkladem => chromoplasty)

                                 2. chromoplasty - xantofyly, karoteny

                                                           - květy, plody, kořeny

                                 3. leukoplasty - bezbarvé, obsahují bílou formu chlorofylu

                                                        - podzem. org., ukládání zás. látek

                                                            př. amyloplasty (škrob), proteinoplasty , elaioplasty

            - chloroplast

                  - stavba - dvoj. mem. - vnitřní vychlípená => tylakoidy - navrstvením => grana                      - uvnitř - matrix = stroma - zde DNA, RNA a robizómy

                  - při nedostatku světla => etioplast (nejsou tylakoidy)

                  - fce - fotosyntéza

 

vakuoly

            - jednoduchá mem. = tonoplast

            - obsah - bun. šťáva - cukry, bílkoviny, alkaloidy, barviva (antokyany, antoxantiny),                                                        enzymy, různé ionty                                          

            - ukládání látek zásobních i odpadních

            - soubor vakuol v buňce = vakuom

            - stará buňka => velká vakuola (hodně zplodin)

 

cytozómy

            - váčky, vznik odškrcováním GA nebo ER

            - obsahují enzymy

            - fce - rozklad nebo přeměna nízkomolekulárních látek

                     - osmoregulační

            - podle obsahu enzymů - peroxizómy - obsah. peroxidázy a katalázy (rozklad toxického                                                                      H2O2 a superoxidu)

                                                 - glyoxyzómy - přeměna zás. tuků na cukry

 

plazmatická membrána

            - stavba - dvojvrstva fosfolipidů, obsah. cholesterol - důležitý pro její polopropustnost

            - mohou se z ní tvořit organely (vakuola)

 

cytoplazma

            - stavba - rozsolovitá hmota

                          - směs koloidních a krystalických roztoků org. i anorg. látek

                          - slabě kyselá až neutrální povaha

                          - při povrchu buňky - větší hustota bez organel (= hyaloplazma)

                                                          - uvnitř opačně (=granuloplazma)

            - fce - udržeje tvar b.

                     - zajišťuje výměnu látek s okolím, přesun živin uvnitř b.

                     - biochemické pochody - anaer. glykolýza, částečně přeměna bílkovin

 

buněčná stěna

            - neživá, těsně přiléhá k cytopl.

            - permeabilní

            - stavba - mikrofibrily, amorfní hmoty (hemicelulózy, pektiny, bílkoviny)

            - primární - rostoucí b. - síť mikrofibril, pružná

                             - snadno roste do plochy intususcepcí (= přidáváním nových mikrofibril)

              sekundární - nerostoucí b. - mikrofibrily ve svazcích

                                - roste jen tloustnutím = apozicí (= přikládání nových vrstev)

                                    (směrem dovnitř=> redukce vnitřního prostoru

                                                př. sklereidy = kamenné b.)

            - místo styku sousedních b. = střední lamela

            - plazmodezmy = kanálky v b. st. - prochází jimy provazce protoplazmy i ER

                                       - v místech větší hustoty - vznik ztenčenin (= tečky)

            - ukládání látek - inkrustace - anorg. (CaCO3)

                                      - impregnace - organ. (lignin - lignifikace, suberin - suberinizace,                                                                           vylučování kutinu na vnější stěnu - kutinizace - kutikula)

            - fce - udržuje tvar, dodává pevnost

 

cytoskelet

            - soustava vláknitých bílk. útvarů - mikrotubuly - trubičky, bílk. tubulin

                                                                  - mikrofilamenty - řetízky, bílk. aktin (popř. myozin)

            - fce - opora b., pohyb organel, transport l. v b., stavební fce - tvoří některé organely