maturitní otázky, seminárky a referáty


Angličtina - Post and Communication - slovíčka

Autor: Jana Kučerová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

sorting office (subst.) – třídící pošta
parcel post (subst.) – balíková pošta
post clerk (subst.) – pošt. úředník
counter (subst.) – účetní
partition (subst.) – police
post van (subst.) – pošt. dodávka (vozidlo)
coin operated phone (subst.) – telefonní automat na mince
card phone  (subst.) – tel. automat na kartu
postal order (subst.) –poštovní poukázka
pension pay (subst.) – důchod
colect st (verb) – vyzvednout něco
unemployment benefit (subst.) – podpora v nezaměstnanosti
savings account (subst.) – sporožirový účet
put money in (verb) – uložit
withdraw money from (verb) – vybrat
postmaster,-mistress (subst.) – poštmistr, -ová
correspond with (verb) – dopisovat si s
pen-friend (U.S.) = pen-pal (GB) (subst.)  - přítel na dopisování
poison-pen letter (subst.) – anonym
d
rop a line (verb) – napsat pár řádek
keep in touch (verb) – být ve styku
letterhead (subst.) – záhlaví
complimentary close (subst.) – zdvořilostní závěr
seal a letter (verb) - zalepit
stick (verb) – nalepit
pillar box = post box (subst.) – poštovní schránka
registered post (subst.) – rekomando
express letter (subst.)
fill in a form (verb) – vyplnit formulář
printed matter (subst.) – tiskoviny
padded envelope (subst.) – ochranná obálka
franked envelope (subst.) - ofrankovaná obálka
window envelope (subst.) - okénková obálka
addressee (subst.) – adresát
sender (subst.) – odesílatel
weigh a letter (verb) – zvážit dopisparcel on scales (verb) – zvážit balík
string (subst.) – špagát
sellotape (subst.) – lepicí páska
sealing wax (subst.) – pečetní vosk
postal rates /charges (subst.) – pošt. poplatky
portable phone (subst.) – přenosný telefon
telephone directory / book (subst.) – tel. seznam
operator (subst.)
dial (verb) – vytáčet
answer phone (subst.) – záznamník
dialing tone (subst.) – oznamovací tón
ringing tone (subst.) – vyzvánění
engaged tone  (subst.) – obsazeno
cut off / disconected (verb) – být odpojen
local call (subst.) – místní hovor
a bad connection (subst.) – špatná linka
trunk / long distance call (subst.) – mezinárodní hovor
reverse / charge call (subst.) – na účet volaného
international code (subst.)  - mezinárodní předvolba
area code (subst.) – oblastní předvolba
local code (subst.) – místní předvolba