maturitní otázky, seminárky a referáty


Angličtina - Nature - slovíčka

Autor: Jana Kučerová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

pesticides and fertilizers = umělá hnojiva
damage to the ozone layer = ničení ozónové vrstvy
exhaust fumes = výfukové plyny
acid rain = kyselý déšť
oil spills = naftové skvrny
the greenhouse effect = skleníkový efekt
untreated sawage being pumped into the sea = znečištěné odpadní vody
js.
vypouštěny do moře
nuclear energy = jaderná energie
chemical pollution = chem. znečištění
strubble burning = vypalování strnišť
burn fossill fuels = topení tuhými palivy
cutting down the rain forests = kácení deštných pralesů
melting of the polar ice-capes = tání ledovců ("ledovcových čepic")
contamination of drinking water = znečišťování pitné vody
cliff = útes
shore = pobřeží
stream = potok
waterfall = vodopád
inlet = zátoka, úžina; ústí
harbour = přístav
bay = záliv
estuary = ústí do moře
valley = údolí
dam = hráz, přehrada
peninsula = poloostrov
desesert = poušť
marsh = mokřina, bažina, močál
peak = štít
excluding = kromě
remaining = zbývající
at the rate of ...= rychlostí    (rate = poměr, podíl; sazba, cena)
causing = působení
leak = prosakovat
oxygen = kyslík
absorb = přijímat, absorbovat
provide = produkovat, vyrábět, poskytovat
annual = roční
perhaps = snad
rise = vzrůstat
flood = povodeň; zatopit
figure = údaj
suicide = sebevražda
carbon dioxyde = ox. uhličitý
waste=odpad       
--"-- materials = odpadní materiály
fume = kouř, výfukové plyny
live-sustaining = život podporující
crowded = přelidněný
share = sdílet
support = podepřít, podporovat  ( udržovat při životě )
spread = šířit se
trash = odpadky
sewage = odpadní vody
discharge = vypouštět
seep = prosakovat (through, into, out - zkrz, do, z )
disposing = likvidování
diminish = zmenšit se
landfill = zavážka
visible = viditelný
obvious = zřejmý
wilderness = přírodní rezervace
amount = množství
immune = imunní
reduce = snížit
reuse = použít znovu
disposable = zničitelný
one item = věc na 1 použití
incinerator = spalovna
sewage  plants = čističky odpadních vod
filters for chimneys = filtry na komíny
waste dump = skládka
dust=prach