maturitní otázky, seminárky a referáty


Angličtina - My Home Town - Brno

Autor: Jana Kučerová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

first written record (subst.) - první zmínka, záznam
populate (verb) - obydlit
sceletal (adj.) - kosterní
remain (subst.) - pozůstatek
settlement (subst.) - osídlení
feud (subst.) - léno
permanent seat (subst.) - trvalé sídlo
margrave (subst.) - markrabě
to take a town (verb) - dobýt místo
force (subst.) - síla
suceed (verb) - uspět
submit (verb) - podstoupit
troop (subst.) - vojsko
lead, led, led (verb) - vést
pass (verb) - projít
reflect (verb) - odrážet se
site (subst.) - památka
consumer goods (subst.) - spotřební zboží
scientific (and research) institutes (subst.) - vědecký (a výzkumný)
stav
chamber (adj.) - komorní
shooting range (subst.) - střelnice
race-track (subst.) - závodní dráha
 
THE BRNO WHEEL
conect (verb) - spojit
authentic (adj.) - autentický, opravdový
cartwright (subst.) - koláž
bet (subst.) - sázka
 
THE BRNO DRAGON
explanation (subst.) - vysvětlení
strole (verb) - kočovat
fear (subst.) - strach
surroundings (subst.) - okolí
think out (verb) - vymyslet
bait (verb) - navnadit
h
ide (subst.) - kůže
stuff (verb) - nacpat
unslaked lime (subst.) - nehašené vápno
devour (verb) – sežrat, pohltit
quench the thirst (verb) - uhasit žízeň
heat (subst.) - teplo
generate (verb) - vzniknout
tire, tore, torn (verb) - roztrhat
coachway (subst.) - průjezd
commemoration (subst.) - památka
ordinary (adj.) - obyčejný
archduke (subst.) - arcivévoda
royal borough (subst.) - královské město správy hrabské