maturitní otázky, seminárky a referáty


Angličtina - Crime and Punishment - slovíčka

Autor: Jana Kučerová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

murder - vražda
intentionally - úmyslně
homicide - zabití
manslaughter - nechtěné zabití
blackmail - vydírání
burglary - vloupání
robbery - loupež
rape - znásilnění                
mugging - přepadení
kidnapping - únos
ransom - výkupné
pickpocketing - kapesní krádeže
embezzlement - zpronevěra
entrusted - svěřený
property - majetek
perjury - křivě přísahat
bribery - úplatky
cheat - podvod
drug smuggling - pašování drog
drug trafficking - obchodování s drogami
violence - násilný čin
car stealing - krádeže aut
to commit a crime - spáchat zločin
to capture a criminal - chytit zločince
law and order - právo a zákon
to break the law - porušit zákon
penal code - trestní zákoník
trial - soudní přelíčení, proces, řízení
case - případ
jury - porota
judge - soudce
barrister - obhájce
solicitor - advokát        
magistrate - smírčí soudce
accused person - obžalovaný
suspected person - podezřelý
witness - svědek
to give evidence of a crime - svědčit
to investigate - vyšetřovat
to be guilty/innocent - být vinný/nevinný
to plead guilty/not guilty - prohlásit vinným/nevinným
prosecution - obžaloba
to start a prosecution against someone - zahájit trestní řízení (soudní
tíhání)
defence - obhajoba
witness for the defence/ prosecution - svědek obhajoby/obžaloby
offence against a law - přestupek   
weapons of offence - útočné zbraně
criminal offence - trestní čin
capital offence - hrdelní zločin
proof - důkaz
burden of proof - důkazné břemeno
to be charged of st.- být obviněný z něčeho
to charge - obvinit
to punish by or with for st. - potrestat (čím) za něco
fine - pokuta
prison sentence – odsouzení k vězení
to serve one´s sentence - odpykávat trest
sentence of death - rozsudek smrti
life sentence – doživotní odsouzení
lifelong imprisonment – doživotní uvěznění       
suspended sentence - rozsudek s odkladem výkonu trestu
capital punishment - trest smrti
extreme penalty - absolutní trest
jail/gaoul, prison - vězení
converting institute - výchovný ústav
to put a criminal on probation - podmíněně propustit
to do community service - dělat veřejně prospěšné práce