maturitní otázky, seminárky a referáty


Angličtina - Calendar and Celebrations - slovíčka

Autor: Jana Kučerová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

feast (subst.) - svátek, oslava, hostina
admire (verb) - obdivovat
martyr (subst.) - mučedník
Easter  (subst.) - Velikonoce
rest (subst.) - zbytek, odpočinek...
ancient (adj.) - starobybý, starý
May Day (subst.) - svátek práce
fertility (subst.) - úrodnost
theme (subst.) - téma
Maypole (subst.) - májka
fair (subst.) - pouť
solstice  (subst.) - slunovrat
lide (lit-lit) (verb) - zapalovat
perform (verb) - provádět
drive out (verb) - vyhnat
pumpkin (subst.) - tykev
lantern (subst.) - lampa
ward (verb) - odehnat
witch (subst.) - čarodějnice
fortune-telling (subst.) - věštění
pagan (adj.) - pohanský
plot (subst.) - pokus
blow up (verb) - vyhodit do povětří
conmemorated (adj.) - připomínaný
bonfire (subst.) - hranice (oheň)
effigy (subst.) - figurína
conspirator (subst.) - spiklenec
fairy-light (subst.) - řetěz barových žárovek
brightly (adv.) - jasně
carol (subst.) - koleda
await = wait
reindeer (subst.) - sob
rang up (verb) - zavěsit
roast (adj.) - pečený
gather (verb) - scházet se
link arms (verb) - podávat si ruce