maturitní otázky, seminárky a referáty


Filosofie - Filosofie

Autor: autor neznámý

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

mýtus - pojem, hodnocení, srovnávání s filozofií; náboženství - definice, srovnávání, vztah filozofie a náboženství v dějinách; speciální vědy - srovnávání a klasifikace věd)

MÝTUS
- alternativní představa o povaze světa
- svébytná forma vědění o světě
- vyprávění, které shrnuje lidskou zkušenost se světem a na základě symbolizací vypovídá o bytí a dění světa
- z hlediska milnulosti, přítomnosti a budoucnosti
- úkolem mýtu je v přítomnosti očistit to, co se odehrálo v minulosti s ohledem na budoucnost
- nesmyslné chtít mýtus kritizovat, racionálně - mýtus bychom zrušili
- typy mýtu:

 1. theogonie - zavádějí ideu původu (genos = zrod)
 2. kosmogonie - jde o ideu řádu, která se v očistěných kosmogoniích vrací do filozofického smyšlení
  - vědci se táží, proč je "to" tak a tak

NÁBOŽENSTVÍ
definice náboženství: způsob lidské existence ve vztahu k Základu, který již nelze překročit, který je v tomto smyslu poslední a který jako zdroj veškerého smyslu se týká jsoucna v celku téhož i jeho jednotlivých oblastí
aspekty náboženské víry:
a) existencionální vazba celého konkrétního člověka ve vztahu k Základu
b) ve znamení určitého výkladu světa a toho v co pak věříte
náboženská víra z hlediska teologie:
- náboženská víra je věcí praxe
- jádro víry = dar boží, milost, vyvolené (každý tento dar nedostane)
vztah filozofování a náboženské víry:
- funkcionální shoda filozofické a náboženské víry ve smyslu praktické stránky

 1. osvětlení lidské existence
 2. orientace ve světě
 3. filozofická i náboženská víra vám umožňuje překročit lidskou existenci a svět ve vztahu k Základu

SPECIÁLNÍ VĚDY
Filozofie a speciální věda
Klasifikace speciálních věd
A: Reálné vědy
- určité dílčí oblasti zkušenostního světa

 1. přírodní vědy
 2. kulturní vědy - vědy o produktech lidského jednání a tvorby
  a) duchovní vědy - o umění, jazyce, historii
  b) sociální a ekonomické vědy - o strukturách a zákonitostech soc. a ekonom. projevů lidské společnost

B: Formální vědy
- matematika, formální logika, př.: čísla
"Bytí" - hodnota - platnost
- počet - formou počtu
- statut platné formy

IDEA - ideální, věčné, mimo reálný svět